autori

Dag Heward-Mills është autori i shumë librave, ku përfshihet libri i shumëkërkuar “Besnikëri dhe pabesi”. Ai është themeluesi i Denominacioneve të Bashkuara që e ka zanafillën nga Grupi i Kishave “Fari” me tri mijë kisha. Dag Heward-Mills, një ungjilltar ndërkombëtar, shërben në fushatat e ungjillëzimit ndërkombëtare “Healing Jesus Crusades” dhe konferenca në mbarë botën. Për më tepër informacion, vizito www.daghewardmills.org.