Ibyerekeye umwanditsi

Dag Heward-Mills n’Umwanditsi w’ibitabo byinshi harimo n’igitabo cyagurishijwe cyane kitwa “Kwizerwa no Kutizerwa”. Ni nawe watangiye umurimo witwa United Denominations ukomoka mw’itsinda ry’amatorero ya Lighthouse ubu rigizwe n’amatorero ibihumbi bitatu.
Dag Heward-Mills, n’umuvuga butumwa mpuza mahanga, ukorera mu murayngo muza mahanga witwa international Healing Jesus Campaigns and conferences Kw’isi yose. Niba wifuza kumenya andi makuru, wasura urubuga rwitwa, www.daghewardmills.org