Dag Heward-Mills je autor mnogih knjiga, uključujući i uspešnu “Lojalnost i nelojalnost”. On je osnivač “United Denominations” koja je proizišla iz “Lighthouse Group of Churches” sa tri hiljade crkava. Dag Heward-Mills, međunarodni evangelizator, služi po celom svijetu kroz međunarodnu organizaciju “Healing Jesus Crusades” i razne konferencije. Za više informacija, posetite  www.daghewardmills.org.