Giới thiệu về tác giả

Dag Heward-Mills là tác giả của nhiều đầu sách, bao gồm tác phẩm bán chạy “Trung Thành và Bất Trung”. Ông là mục sư sáng lập hệ phái Lighthouse Chapel International với hơn 3.000 Hội Thánh trực thuộc.
Dag Heward-Mills là nhà truyền giáo quốc tế, người hầu việc Chúa trong chức vụ Healing Jêsus Crusades (Truyền Giảng Chữa Lành Trong Danh Chúa Jêsus), diễn giả tại nhiều sự kiện Cơ Đốc khắp nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.daghewardmills.org.